ทำความเข้าใจ ‘เทรนด์’ สำคัญแค่ไหน?
ผ่านแนวทางทำการตลาดของ NEIGHBORS
โดย BrandThink

ทำความเข้าใจ ‘เทรนด์’ สำคัญแค่ไหน?
ผ่านแนวทางทำการตลาดของ NEIGHBORS

คุณก๊ก – วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์

The Author By BrandThink  |   August 04, 2023

เมื่อโลกธุรกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกับยุคสมัยที่กระแสสังคมเกิดขึ้นแบบมาไวไปไว อีกทั้งมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
จนรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนที่วิ่งตามเทรนด์อยู่เสมอ

ขณะที่แนวทางในการทำตลาดของ ‘NEIGHBORS’ เอนเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ซึ่งมีเซอร์วิสให้กับแบรนด์ต่างๆ อย่างครบวงจรกลับไม่ได้มองเช่นนั้น
เพราะจริงๆ แล้วอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ให้ทันเสมอไป!

BrandThink จึงชวน ‘ก๊ก’ วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์ COO หรือ Chief Operating Officer แห่ง NEIGHBORS
มาร่วมพูดคุยถึงหัวใจสำคัญหรือหลักในการทำให้ธุรกิจที่ทั้งตอบโจทย์ และก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว

จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย

เมื่อโลกธุรกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกับยุคสมัยที่กระแสสังคมเกิดขึ้นแบบมาไวไปไว อีกทั้งมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนที่วิ่งตามเทรนด์อยู่เสมอ

ขณะที่แนวทางในการทำตลาดของ ‘NEIGHBORS’ เอนเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ซึ่งมีเซอร์วิสให้กับแบรนด์ต่างๆ อย่างครบวงจรกลับไม่ได้มองเช่นนั้นเพราะจริงๆ แล้วอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ให้ทันเสมอไป!

BrandThink จึงชวน ‘ก๊ก’ วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์ COO หรือ Chief Operating Officer แห่ง NEIGHBORS
มาร่วมพูดคุยถึงหัวใจสำคัญหรือหลักในการทำให้ธุรกิจที่ทั้งตอบโจทย์ และก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว

จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย

“NEIGHBORS” กับการแก้ปัญหาการตลาดยุคใหม่ด้วย Solution ที่จัดการปัญหาอย่างตรงจุด
โดย Marketeer

“NEIGHBORS” กับการแก้ปัญหาการตลาดยุคใหม่
ด้วย Solution ที่จัดการปัญหาอย่างตรงจุด

คุณก๊ก – วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์

The Author By Marketeer  |  November 11, 2023

โลกธุรกิจปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่แปลกที่นักการตลาดจะต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนกว่าโจทย์เดิม ๆ ที่เคยแก้ได้อยู่เสมอ

หลุมพรางใหญ่ที่นักการตลาดพลาดท่า คือ การไม่รู้ว่ากำลังมีปัญหา รวมไปถึงการยังคงแก้ปัญหาใหม่ ภายใต้มุมมองเดิม ๆ
ซึ่งผลออกมานั้นกลับไม่เหมือนเดิมจนส่งผลเสียต่อธุรกิจ

คุยกับ ผู้บริหาร “NEIGHBORS” เอเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย

วิเคราะห์ปัญหาที่นักการตลาดกำลังเผชิญ พร้อมนำเสนอวิธีกลบหลุมพรางทางการตลาดใหม่ ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้หลากหลาย
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจข้ามผ่านทุกปัญหาไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว