“NEIGHBORS” กับการแก้ปัญหาการตลาดยุคใหม่
ด้วย Solution ที่จัดการปัญหาอย่างตรงจุด

คุณก๊ก – วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์

The Author By Marketeer  |  November 11, 2023

โลกธุรกิจปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่แปลกที่นักการตลาดจะต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนกว่าโจทย์เดิม ๆ ที่เคยแก้ได้อยู่เสมอ

หลุมพรางใหญ่ที่นักการตลาดพลาดท่า คือ การไม่รู้ว่ากำลังมีปัญหา รวมไปถึงการยังคงแก้ปัญหาใหม่ ภายใต้มุมมองเดิม ๆ
ซึ่งผลออกมานั้นกลับไม่เหมือนเดิมจนส่งผลเสียต่อธุรกิจ

คุยกับ ผู้บริหาร “NEIGHBORS” เอเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย

วิเคราะห์ปัญหาที่นักการตลาดกำลังเผชิญ พร้อมนำเสนอวิธีกลบหลุมพรางทางการตลาดใหม่ ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้หลากหลาย
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจข้ามผ่านทุกปัญหาไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว