เจาะลึก 3 เทคนิคจากเอเจนซี Neighbors การทำการตลาด
สินค้า High Involvement ผ่านกลยุทธ์ Full Funnel ที่ตอบโจทย์

คุณกัน-พชร ชินนวงศ์

The Author By Ad Addict  |   August 31, 2022   |   5 MINS READ

article6-img

“คอนโด, รถยนต์, กระเป๋าแบรนด์เนม” 3 สิ่งที่ดูไม่เหมือนกันเหล่านี้ เชื่อหรือไม่ว่าในมุมการตลาด มันมีบางอย่างที่เหมือนกัน
คำตอบก็คือ พวกมันเป็นสินค้าที่นักการตลาดให้คำจำกัดความว่า High Involvement Product หรือ สินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง