ทำความเข้าใจ ‘เทรนด์’ สำคัญแค่ไหน?
ผ่านแนวทางทำการตลาดของ NEIGHBORS

คุณก๊ก – วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์

The Author By BrandThink  |   August 04, 2023

เมื่อโลกธุรกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกับยุคสมัยที่กระแสสังคมเกิดขึ้นแบบมาไวไปไว อีกทั้งมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
จนรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนที่วิ่งตามเทรนด์อยู่เสมอ

ขณะที่แนวทางในการทำตลาดของ ‘NEIGHBORS’ เอนเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ซึ่งมีเซอร์วิสให้กับแบรนด์ต่างๆ อย่างครบวงจรกลับไม่ได้มองเช่นนั้น
เพราะจริงๆ แล้วอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ให้ทันเสมอไป!

BrandThink จึงชวน ‘ก๊ก’ วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์ COO หรือ Chief Operating Officer แห่ง NEIGHBORS
มาร่วมพูดคุยถึงหัวใจสำคัญหรือหลักในการทำให้ธุรกิจที่ทั้งตอบโจทย์ และก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว

จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย

เมื่อโลกธุรกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกับยุคสมัยที่กระแสสังคมเกิดขึ้นแบบมาไวไปไว อีกทั้งมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนที่วิ่งตามเทรนด์อยู่เสมอ

ขณะที่แนวทางในการทำตลาดของ ‘NEIGHBORS’ เอนเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ซึ่งมีเซอร์วิสให้กับแบรนด์ต่างๆ อย่างครบวงจรกลับไม่ได้มองเช่นนั้นเพราะจริงๆ แล้วอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ให้ทันเสมอไป!

BrandThink จึงชวน ‘ก๊ก’ วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์ COO หรือ Chief Operating Officer แห่ง NEIGHBORS
มาร่วมพูดคุยถึงหัวใจสำคัญหรือหลักในการทำให้ธุรกิจที่ทั้งตอบโจทย์ และก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว

จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย